پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیغام «ارتباط با بانک صادرکننده کارت برقرار نشد»،هنگام خرید شارژ از پرسشکده دریافت کردم، چه کاری باید انجام دهم؟

1 پاسخ 1


در مواجهه با پیغام «ارتباط با بانک صادرکننده کارت برقرار نشد»، هنگام خرید شارژ از پرسشکده، پس از انتخاب بانک صادرکننده کارت، این بار بانک دیگری را به عنوان پرداخت کننده انتخاب نمایید.
توجه نمایید که بانک صادرکننده کارت نباید تغییر کند، فقط بانک عامل(پرداخت کننده) قابل تغییر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاسخی از صادر کننده کارت دریافت نشد) (پاسخی از بانک صادر کننده دریافت نشد) (پاسخي از صادر كننده كارت دريافت نشد) (پاسخي از صادر کننده کارت دريافت نشد) () (برقرار پرسشکده)