پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا سیزده به در واقعا نحس است؟

1 پاسخ 1

  • در زمان ایران باستان ایرانیان این اعتقاد را داشتند که عمر جهان 12 دوره است و پس از این مدت زندگی روحانی انسان در جهانی دیگر(دنیای آخرت) آغاز می شود.ایرانیان روز سیزدهم اولین ماه سال را به نشانه این تغییر زندگی از زمینی به روحانی از خانه های خود بیرون می آمدند و در طبیعت مدتی را سپری می کردند.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده