پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در ادعیه مختلفی که از معصومین(علیهم السلام) آمده، استغفار ایشان را ملاحظه می نماییم، که تفسیر آن روشن بوده و مربوط به ترک اولی و یا پاک نمودن اثرات ناشی از ارتباط با مردم و ... می باشد. بنابراین آیا می توان در نماز شب که برای 40 مؤمن دعا و استغفار می کنیم، برای امام زمان (عج) هم استغفار و دعا نمود؟ آیا این امر مستلزم هتک حرمت امام(عج) نمی باشد؟

1 پاسخ 1


استغفار انبیا و اولیا با استغفار ما متفاوت است زیرا استغفار ما در خواست مغفرت از گناهان است ولی استغفار آنها یا به خاطر ترک اولی است و یا به دلیل نداشتن توجه تمام عیار و به اصطلاح نداشتن استغراق کامل در توجه به مبدا غیب در برخی حالات و مقایسه کردن آن با اوقاتی است که غرق در یاد و توجه و مشاهده حضرت ربوبی هستند، می باشد و البته این حال آنها برای ما که در مرتبه ای پایین تر از آنها قرار داریم و از نظر شناخت پروردگار و معرفت به اوصاف و کمالات الهی فاصله زیادی با آنها داریم به درستی قابل فهم و درک نیست . بنا بر این دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان – عج – امری مطلوب و مورد سفارش خود ایشان و سایر ائمه –ع- است ولی استغفار برای ایشان در قنوت نماز شب و یا در اوقات دیگر به همان نحوی که برای سایر مومنان استغفار می کنیم بی مورد است زیرا ایشان معصوم و مبرا از گناهان معمول بشر هستند و استغفاری که متناسب با مقام و جایگاه والای آنها باشد ویژه خود آنها است و اصولا ما ازآن تصور و درک درستی نداریم تا از عهده آن برآییم . پس هرچند استغفار طلب مغفرت از خداوند است ولی متعلق و مورد آن در معصوم و غیر معصوم تفاوت فراوانی با یکدیگردارند و به عبارت دیگر این دو نوع استغفار تنها اشتراک در لفظ دارند اما از نظر ماهیت و محتوا متفاوت هستند .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده