پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا آرایش کردن گناه دارد حتی اگر هیچ جلب توجهی نداشته باشه مثل ریمل زدن؟

1 پاسخ 1

خانم ها باید هنگام حضور در بین نامحرمان از آرایش کردن پرهیز نمایید و یا اگر آرایش کرده اند آن را از نامحرم بپوشانند در غیر این صورت مرتکب عمل حرام و گناه بزرگ شده اند و به حسب بعضی روایات مشمول لعن و نفرین خدا و فرشتگان قرار می گیرند تا وقتی که توبه نمایند و در این حکم فرقی بین آرایش غلیظ و غیر غلیظ نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گناه ارایش کردن) (گناه آرایش) ()