پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مگه اسپرم آدمی تو بیضه هاش تولید نمیشه؟ پس چرا قرآن و احادیث بیانگر اینه که در بین دو پهلو ایجاد میشه؟

1 پاسخ 1

درست است که نطفه از« بیضه» مرد و«تخمدان» زن گرفته می شود لکن گفته شده که بیضه مرد وتخمدان زن در آغاز پیدایش یعنی در آن هنگام که در عالم جنین بودند در پشت انها قرار داشت ولی تدریجا که خلقت مرد وزن در شکم مادر کامل می گردد از آنجا جدا شده وتدریجا به پائین می آیند.
نکته دیگر آنست که منی درحقیقت از تمام اجزای بدن گرفته می شود,ولذا به هنگام خروج توام با هیجان کلی بدن,وبعد از آن همراه با سستی تمام بدن است,بنابر این صلب وترائب اشاره به تمام پشت وتمام پیش روی انسان می باشد. لذامرکز تولید بیضه است ولی منشا وسر چشمه جای دیگر است وبعبارتی از میان قسمتهای پشت وجلو انسان است.
جهت اطلاع بیشتر ر.ک.به تفسیر نمونه ج26ص364 .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بیضه هاش) (پهلو) (بیضه) () (���� ��ی�� �����)