پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در بخش «در محضر قرآن» شماره 28 ص 48 که گفته شده: «مقصود از «نفاثات» زنانی است که برای جادوکردن در گرهها بند می دمند.» آیا این گونه مسائل و یا جملات اعتبار سندی دارند و یا صحیح و درست هستند در این رابطه توضیح دهید و اگر هست راه حل مسأله چیست؟

1 پاسخ 1

کلمه ی نفاثات که درآیه ی 4سوره ی فلق آمده : و من شر النفاثات فی العقد از ماده
نفث و در اصل به معنلی ریختن مقدار کمی از آب دهان است و چون این کار با دمیدن انجام می گیرد نفث به معنای نفخ یعنی دمیدن نیز آمده است . ولی بسیاری از مفسران نفاثات را به معنای زنان ساحره تفسیر کرده اند . آنها اورادی می خواندند و در گره هائی می دمیدند و به این وسیله سحر می کردند . ولی جمعی آن را اشاره به زنان وسوسه گر می دانند که پی در پی در گوش مردان مخصوصا همسران خود مطالبی را فرو می خوانند تا عزم محکم آنها را در انجام کار های مثبت سست کنند . وسوسه های این گونه زنان در طول تاریخ چه حوادث مرگباری که بار نیاورده و چه آتش ها که بر نیفروخته و چه عزم های استواری را که سست نکرده است . برخی نیز نفاثات را به نفوس شریر و یا جماعت های وسوسه گر که با تبلیغات خود گره های تصمیم ها را سست می سازند تفسیر نموده اند . بعید نیست آیه معنای عام و جامعی داشته باشد که همه ی اینها و حتی سخنان سخن چینان و نمامان که کانون های محبت را سست می سازند را شامل شود .
در مورد حقیقت سحر می توان گفت : سحر نوعی عمل خارق عادت است که آثاری از خود در وجود انسان به جا می گذارد و گاهی نوعی چشم بندی و تر دستی است و زمانی تنها جنبه ی روانی و خیلی دارد . از بر رسی کاربرد کلمه ی سحر در قران کریم به این نتیجه می رسیم که سحر از نظر قران به دو بخش تقسیم می شود : 1- سحری که مقصود از آن فریفتن و تر دستی و چشم بندی است و حقیقتی ندارد چنان که می خوانیم : ( فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعی ؛ ریسمان ها و عصاهای جادوگران زمان موسی =ع- در اثر سحر خیل می شد که حرکت می کنند . طه 66 ) . از این نوع آیات روشن می شود که سحر دارای حقیقتی نیست که بتواند در اشیا تصرف و تاثیر کند بلکه این تردستی و چشم بندی ساحران است که چنین جلوه می کند . 2- سحری که به راستی اثر میکند مانند آیه ی 102سوره ی بقره که می فرماید : مردم از آن دو فرشته ای که برای تعلیم دادن راه باطل کردن سحری که شیاطین به مردم یاد داده بودند اعزام شده بودند سحر هائی فرا می گرفتند که میان مرد و همسرش جدائی می افکندند و جیز هائی فرا می گرفتند که مضر به حالشان بود و نفعی برایشان نداشت . ( آن دو فرشته یعنی هاروت و ماروت ناچار بودند برای ابطال سحر شیاطین و ساحران طرز سحر کردن را نیز به مردم آموزش دهند تا آنها بتوانند از این راه به پیشگیری بپردازند . این موضوع سبب شد که گروهی پس از آگاهی از روش سحر خود در ردیف ساحران قرار گیرند و مزاحم دیگران شوند ) . ولی آیا تاثیر سحر فقط جنبه ی روانی دارد و یا این که اثر جسمی و خارجی هم ممکن است داشته باشد در آیات اشاره ای به آن نشده و لذا برخی معتقدند اث سحر تنها در جنبه های روانی است . نکته ای که تذکر آن لازم است این است که به نظر می رسد قسمت قابل توجهی از سحرها به وسیله ی استفاده از خواص شیمیائی و فیزیکی به عنوان اغفال مردم انجام می شده است . مثلا در مورد ساحران زمان حضرت موسی –ع- در تاریخ آمده است که آنها درون ریسمان ها و عصا های خود مقداری مواد شینیائی مخصوص ( احتمالا جیوه و مانند آن ) قرار داده بودند که پس از تابش آفتاب و یا بر اثر وسائل حرارتی که در زیر آن تعبیه کرده بودند به حرکت در آمدند و تماشا گران خیال می کردند آنها زنده شده اند . { ر . ک . تفسیر نمونه ، ج 1، ص369}
از روایات استفاده می شود که امور زیر در دفع سحر و رفع اثر آن موثر است : 1- توکل کردن بر خداوند و پناه بردن به او 2- صدقه دادن و انفهق در راه خدا 3- خواندن معوذتین ( سوره ی فلق و سوره ی ناس ) 3- نوشتن آیات 75 – 82 از سوره ی یونس و آویختن آن به فرد سحر شده 4- خواندن دعائی که در ج 94 بحا ر ، ص 193از امیر المومنین نقل شده است . 5- دعائی که از دعا های سر شمرده شده و در بحار ، ج 95، ص 319آمده است .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده