پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لعنت به این رژیم! سیگار وارد می کند تا هم پولمون رو از دست بدیم هم سلامتی خود و دیگران رو. و بعد از سرطان، خانواده رو یک عم رسیاه پوش و بدبخت می کنه؟

1 پاسخ 1

هر چند این مرکز سخنگوی دولت یا نهادهای قانونگذاری نیست اما در پاسخ به شما توجه شما را به این نکته جلب می‌کنیم
ابتدا اینکه زیانهای سیگار به اندازه ای نیست که مصرف آن از نظر شرعی یا قانونی حرام و ممنوع اعلام شود (گرچه بطور کلی ضرر رساندن به بدن از نظر شرع مقدس حرام است و بر این اساس و همچنین زیانهای اقتصادی ناشی از آن برخی مراجع استعمال سیگار را حرام می دانند) و اگر نیز چنین شود شما درباره مواد مخدری که فقط از یکی از مرزهای ایران می‌تواند وارد می‌شود و از نظر شرع و مراجع حرام اعلام شده و قاچاق آن از لحاظ قانونی نیز تبعاتی تا اعدام به دنبال دارد و نیز اکثریت مطلق خانواده ها مخالف آن هستند و هزینه های کثیری که هر ساله از مالی و کشته های نیروی انتظامی پرداخت می‌شود وضعیت این است که خود خبر دارید حال اگر سیگار بطور قانونی وارد نشود حتما بطور قاچاق وارد شده و هزینه های فراوانی برای مقابله با آن باید از جیب مردم صرف شود و اولاً آگاهی از مقدار و مبدأ و مقصد آن نامعلوم بوده و امکان کنترل را از مسئولین می‌گیرد ثانیاً قانونی بودن آن هزینه های گمرک را بر آن می‌افزاید که هم برای دولت درآمد زاست و هم قیمت را بالابرده و در نهایت مصرف کمتر خواهد بود. و در نهایت این که ما باید سعی کنیم با فرهنگ سازی و آگاهی دادن از گرایش به مصرف سیگار خودداری کنیم و اگر جهان خارج در اختیار ما نیست خودمان که در اختیار خودمان هستیم می‌توانیم پول خودمان را در این راه مصرف نکنیم.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لعنت به این رژیم)