پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یکی از شبهاتی که در مورد قرآن مطرح می شود در مورد آیه دوم سوره مبارکه هود است. این آیه می گوید که من از جانب خدا آمده ام و مشرکین همین را بهانه ای قرار می دهند که قرآن از زبان پیامبر(صلی الله علیه و آله) است و در این آیه العیاذ بالله رسول خدا(ص) فراموش کرده اند و از زبان خود سخن گفته اند. لطفا در این مورد توضیح بفرمایید.

1 پاسخ 1

این آیه نظیر آیاتی است که خدای متعال سخن انبیاء را نقل می کند,در این آیه هم دعوت پیامبر (ص)به خدا پرستی وپیام آوری او ,بیان شده است.
درباره آیه شریفه2 سوره هود« الا تعبدو الا الله اننی لکم منه نذیرو بشیر » در دو بخش می توان سخن گفت قول اول که از تفسیر نمونه است، اینکه نخستین دعوت من این است که جز خدای را نپرستید دومین برنامه دعوت من این است که من برای شما از سوی او نذیر و بشیرم
در جمله الا تعبدوا الا الله دو احتمال داده شده ، نخست اینکه از زبان پیامبر اکرم (ص) است همانگونه که تقدیر جمله این است که دعوت من و امر من این است که جز خدای را نپرستید
دوم اینکه این سخن کلام خداست و تقدیر ش این است امرکم الا تعبدوا الا الله ..
ولی جمله اننی لکم منه نذیر و بشیر با معنای اول سازگارتر است
در قول دوم که دقت بیشتری هم شده با توجه به آیه اول تفسیر شده و آن اشکال هرگز پدید نمی آید
تفسیر آیه این است که شما را از آیاتی که او برایتان می خواند هم به طور اجمال می فهمید که جز خدا را نباید بپرستید و اینکه او بشیر و نذیر است به تفصیل ...
نه اینکه این ایه شریفه کلام رسول خدا باشد و خدای تعالی خواسته کلام آن جناب را حکایت کند و نه اینکه کلام خدای تعالی به رسول اکرم باشد و کلمه قل در تقدیر باشد و نه این که خواسته در این جمله التفاتی بکار برده باشد یعنی روی سخن را از سویی به سوی دیگر کند و نه این که تقدیر آیه «امرکم بان تعبدوا » باشد و یا تقدیر« فصلت آیاته لان لا تعبدوا الا الله » باشد و در نتیجه بنابر توجیه اخیر «لا تعبدوا »نفی باشد نه نهی .
بنابر آن تفسیری که از این جمله بدست می آید این است که جمله« الا تعبدوا الا الله » دعوت بشر است به توحید در عبادت و دعوت به این است که بشر عبادت را منحصرا در خدای تعالی کند .
با این دو قول آن شبهه ای که گفته شد اصلا به وجود نمی آید بخصوص که در قول مرحوم علامه طباطبایی آیه شریفه در راستای آیه اول تفسیر می شود . مشرکین به این گفته ها هم بهانه نکردند بلکه در مقابل اعجاز قرآن مجید در عرصه های بلاغت و فصاحت و حسن گفتار و انسجام ان و روشنگری این کتاب بزرگ ایمان داشتند که این کتاب بشری نیست و گفتار بزرگان ادب عربی شاهد این ادعا ست .
جهت مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود :
ترجمه المیزان علامه طباطبایی ج 10 ،ص 208
تفسیر نمونه ،آیه الله مکارم شیرازی ، ج9 ص 9
ترجمه البیان آیه الله خویی
تفسیر موضوعی قرآن ،آیه الله جوادی آملی ج1و 2

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده