پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا کسی که می داند اگر عمل خودارضایی را انجام ندهد به سوی گناهان بزرگتری کشیده می شود مانند لواط می تواند این عمل را انجام دهد؟

1 پاسخ 1

خیر این کار جایز نیست و دفع افسد به فاسد جایز نیست

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لواط) (خودارضایی) ()