پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در روی کتاب ها جمله «حق چاب و نشر محفوظ» نوشته شده، آیا فتوکپی جهت استفاده شخصی چه حکمی دارد؟ اگر این جمله نوشته نباشد چه؟ اگر کتاب در بازار نباشد و تا تجدید چاب زمان مثلا 2 ماهی باشد؟

1 پاسخ 1


این ممنوعیت مربوط به کسى است که بخواهد تعداد زیادى از آن کتاب را براى فروش و نفع شخصى چاپ و منتشر کند اما کپى یک نسخه یا از برخی از صفحات کتاب براى استفاده علمى و تحقیقى اشکال ندارد.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آيا حق استفاده شخصي حق ناشر)