پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با داشتن آرایش بر روی صورت می تونیم وضو بگیریم یا نه باید اول پاک کنیم بعد وضو بگیریم؟

1 پاسخ 1

J}مواد آرایشى که جرم دارند و مانع از رسیدن آب به پوست بدن و صورت مى‏شوند باید هنگام وضو یا غسل از بدنبرطرف شوند و همچنین سرمه اگر به اطراف چشم یا پلک‏ها رسیده باشد باید هنگام وضو برطرف شود.{J

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گرفتن وضو از روی آرایش) (وضو با ارایش) (وضو گرفتن با آرایش) (وضو با آرایش) (وضو روی آرایش) (ارایش بعد از وضو )