پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا شستن پای حواریون حضرت عیسی(ع) توسط ایشان در روایات آمده است؟ آیا این موضوع در مورد معصومین(علیهم السلام) هم وجود داشته است؟ اگر وجود داشته لطفا روایات در این مورد را بیان کنید.

1 پاسخ 1

در روایت آمده است که مردی با پسرش مهمان حضرت علی –ع- شد . آن حضرت با احترام آنها را بسیار انها را در صدر مجلس نشانید و خودش رو به روی آنها نشست . پس از خورن غذا ، قنبر غلام معروف علی ، حو له و تشت و ابریقی برای شستن دست مهمانان آورد . علی –ع- آنها را از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست همان را بشوید . مهان خود را عقب کشید و اجازه این کار را نداد . علی –ع- فرود : برادر تو از سر تو است و از تو جدا نیست ، می خواهد عهده دار خدمت تو شود و در عوض خداوند به او پاداش خواهد داد ؛ چرا می خواهی مانع کار ثواب بشوی ؟ باز آن مرد امتناع کرد . آخر کار علی –ع- آن مرد را قسم داد و او با کمال شرمندگی پذیرفت . حضرت به او فرمود : خواهش می کنم دست خود را رست و کامل بشوی همان طور که اگر قنبر می خواست دستت را بشوید می شستی ، خجالت و تعارف را کنار بگذار . همین که آن حضرت از شستن دست مهمان فارغ شد به فرزند برومندش محمد حنفیه فرمود : من که پدر تو هستم دست پدر را شستم و تو دست پسر را بشوی . اگر تنها پسر این مرد مهمان من بود و پدرش همراهش نبود من خودم دستش را می شستم اما خداوند دوست دارد در جائی که پدر وپسر هر دو حاضرند در احترامات میان آن دو فرق گذاشته شود . محمد به امر پدر برخاست و دست پسر مهمان را شست . امام حسن عسگری وقتی این داستان را نقل کرد فرمود : شیعه ی حقیقی باید این طور باشد . ( داستان راستان ، ج2 ، ص 86 ، داستان 98 )
آیا برای شستن پای دیگران باید لباس های خود را در آورد و برهنه شد؟
آیا برای شستن پای دیگران باید لباس های خود را در آورد و برهنه شد؟
در انجیل درباره مسیح علیه السلام آمده است : از شام برخاست و جامه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته به کمر بست(4 انجیل یوحنّا 13) پس آب در لگن ریخته شروع کرد به شستن پایهای شاگردان و خشکانیدن آنها با دستمالی که بر کمر داشت(5 انجیل یوحنّا 13)
آیا مسیح برای شستن پای دیگران باید آنقدر برهنه شود تا مجبور گردد ، برای ستر عورت دستمالی به کمر ببندد؟ به نظر شما کمی عجیب به نظر نمی آید؟

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شستن پای حواریون توسط مسیح) (حواریون حضرت عیسی(ع))