پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


درباره نماز شکسته در سفر توضیحاتی می خواستم با توجه به آیه 101 سوره نساء؟

1 پاسخ 1

آنچه در سوره نساء آیه 101 «A}و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا{A» آمده درباره صلاه خوف است ، البته اصل تشریع نماز مسافر و قصر در نماز را از این آیه استفاده می کنیم ولی وجوب اش توسط سنت قطعیه ثابت شده است و شیعه به تبعیت از اهل بیت علیهم السلام قصر را در سفر واجب مى داندآیه شریفه در مورد نماز مسافر است واینکه نماز قصر را منوط به خوف وترس کرده بخاطر آنست که در گذشته سفرها معمولا همراه با ترس ونا امنی بوده است.در هر صورت نماز قصر وکوتاه خواندن نماز در سفر یک نوع تخفیف الهی است.
دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان: آیه در مقام تشریع و بیان وجوب است نه استحباب آن. نظیر آیه «A}فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما{A» که دلالت بر وجوب دارد.
حاصل معناى آیه این است که از آنجا که صفا و مروه دو معبد از معابد خداست و ضررى ندارد که شما خدا را در این دو معبد عبادت کنید، و اینگونه حرف زدن لسان اصل تشریع است نه افاده اینکه این کار مستحب است، مثل اینکه در تشریع جهاد فرموده: «A}ذلکم خیر لکم{A»، (این عملتان براى شما خیر است) و در تشریع روزه فرموده: «A}و ان تصوموا خیر لکم{A»، (و اینکه روزه بگیرید برایتان بهتر است )، و در شکسته شدن نماز در سفر فرموده: «A}فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوه{A».
جهت اطلاع بیشتر ر.ک.به:تفسیر نمونه ج4ص94

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده