پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا آب یک وان حمام به اندازه آب کر است و همچنین اگر در مواردی شک داشته باشیم که آب مورد نظر ما به اندازه کر است یا نه آیا باید آن را کر در نظر بگیریم؟

1 پاسخ 1

آب کرّ مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر کدام، 5/3 وجب باشد، بریزند آن ظرف را پر کند و وزن به حسب کیلو بنابر اقرب (V}توضیح‏المسائل مراجع، ج 1، ص 40 به بعد{V).
در مورد آب وان حمام گفتنی است که چنانچه به مقدار حداقل 419/377 کیلوگرم آب داشته باشد، کر محسوب می شود و الا آب قلیل می باشد و در مواردی که شک داریم که آب مورد نظر به اندازه کر هست یا نه نمی توانیم حکم آب کر را جاری نماییم مگراینکه قبلا به اندازه کر بوده واکنون شک کنیم از کر یت خارج شده یا نه که در این صورت نبا ید به شک اعتنا شود وان اب حکم کر را دارد ...

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اگر شک داشته باشیم ابی کر است یه نه)