پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان غینر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان غینر 862435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان غینر باید ابتدا 0862435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در غینر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862435123456 را وارد نمایید. شهرستان غینر از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غینر) ()