پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حداقل اختلاف سنی به نظر شما چقدر باشد خوب است؟ برای ازدواج اختلاف قدها چقدر باید باشد؟ اختلاف مالی دو خانواده در چه صورت می تواند مشکل ساز شود؟

1 پاسخ 1

یکی از مباحث مورد توجه در ازدواج، مسأله سن و تفاوت سنی دختر و پسر است که به کلی شایسته است داوطلبان ازدواج تناسب سنی داشته باشند.
باید زمانی اقدام به ازدواج نمود که به توان نسلی سالم و پاک را تحویل اجتماع نمود. در این معیار به نیازهای شخصی توجه نداریم و فقط به اهداف عمومی ازدواج نگاه می کنیم مانند اینکه فاصله دو نسل نباید بیش از 25 تا 26 باشد و یا زمانی که بتوانند بهتر فرزندان خود را درک کنند ابیدازدواج نمایند. طبق این معیار زمان ازدواج برای دختر 20 تا 24 و برای پسر 23 تا 26 سالگی است . با این بیان تفاوت سنی زوجین نیز بدست می آید که بهترین تفاوت سنی بین 3 تا 5 سال است .
براساس مطلب فوق نکات زیر بدست می آید:
1- سن پسر باید بیشتر از دختر باشد .البته هم سن بودن آسیب نمی رساند و با حفظ دیگر شرایط اگر دختر 1 تا 2 سال بزرگتر باشدآسیب نمی رساند.
2- اختلاف سنی مطلوب بین 3 تا 5 و حداکثر 6 سال است .لذا بیش از این آسیب زا است و بیش از 9 سال خطرناک می باشد.
3- یکی ار علل این که می گویند سن پسر چند سالی بیشتر از دختر باشداین است که زن باید با جوان تر بودن همیشه برای شوهرش جذابیت داشته باشد و افزون بر این مطلب مبنای فرهنگی نیز دارد و فرهنگ عمومی جامعه اقتضا می کند سن پس چند سالی بزرگتر باشد زیرا مدیریت خانواده معمولا به عهده مرد است و نفقه زن نیز بر مرد واجب است این مسائل را که کنار هم بگذاریم بهتر است این تفاوت سنی باشد.البته علل دیگر همانند سازگار شدن سطح نیازهای جسمی و روحی و رشیدن به درک متقابل ایده ال ومطلوب نیز در این مورد موثر است.لذا می گویند رعایت شرایط سنی به امور زیر کمک می کند:
- تفاهم و درک متقابل را کاهش دهد.
- جذابیت زن برای مرد و برعکس.
- امکان رضامندی روحی و جنسی بهتر.
- مدیریت بهتر خانواده.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج در چه سنی خوب است) () (پرسش و پاسخ خواستگاری)