پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا پسر و دختر می توانند خودشون صیغه بخوانند و محرم شوند؟

1 پاسخ 1

اگر خواندن صیغه عقد را می دانند و شرایط آن را رعایت می کنند خودشان نیز می توانند عقد را جاری کنند ولی بنا بر احتیاط واجب عقد ازدواج چه دائم چه موقت با اجازه پدر دختر باشد.
T}کیفیت صیغه عقد موقت به شرح ذیل است:{T
پس از تعیین مهر و مدت عقد، نخست دختر بگوید: «H}زَوَّجْتُکَ نَفْسى‏ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ{H» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) پسر بگوید: «H}قَبِلْتُ التَّزْویجَ{H»؛V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2368 ؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2364 و آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2432 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه)