پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

پس از هر نزدیکی با همسر باید حتما غسل جنابت گرفت؟

1 پاسخ 1

لازم نیست برای هر نزدیکی یک غسل انجام دهد بلکه شخص می تواند بیش از یک بار نزدیکی کند و برای همه آنها یک غسل بکند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده