پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خمین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خمین 865 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خمین باید ابتدا 0865 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خمین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0865123456 را وارد نمایید. شهرستان خمین از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خمین) (کد شهرستان خمین) () (پیش شماره موبایل خمین) (پیش شماره 865) (کد خمین) (شمارهای خمین) (پیش شماره تفرش)