پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا نماز صبح پس از نزدیکی شبانه زناشویی بدون غسل قبول می باشد؟

1 پاسخ 1

وقتی انسان جنب می شود تا زمانی که وقت برای غسل کردن و خواندن نماز تنگ نشده می تواند غسل جنابت را تأخیر بیندازد و لازم نیست فورا غسل کند زیرا غسل جنابت به خودی خود مستحب است ولی برای نماز واجب می شود. بنابراین اگر عمدا و بدون عذر شرعی و با دسترسی به حمام غسل جنابت نکند تا وقت نماز تنگ شود گناه کرده است ولی در تنگی وقت باید تیمم بدل از غسل نموده و نماز را بخواند و صحیح است و اگر نخواند باید بعدا قضای آن را به جا آورد. همین طور اگر بدون غسل و تیمم نماز خوانده باشد نمازش باطل است و باید آن را قضا نماید V} (توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 657).{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (غسل بعد از نزدیکی) (غسل بعد از نزديكي) (احکام نماز بعد از مقاربت) (غسل پس از نزدیکی) (غسل بعداز نزدیکی)