پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا اگر فقط جهت محرمی و در حد تماس فیزیکی از قبیل دست دادن و غیره عقد موقت صورت گیرد آیا باید در متن عربی صیغه ذکر شود یا فقط بین دو طرف شرط گذاشته شود عقد صحیح است؟

1 پاسخ 1


مراد از صیغه محرمیت همان ازدواج موقت است که اگر با شرائط و با اجازه پدر دختر انجام شود اشکال ندارد ولی بدون اجازه بنابرفتوای اکثر مراجع بنابر احتیاط واجب جایز نیست برای اطلاع بیشتر به مطالب ذیل توجه فرمائید:

آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
جواب:
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.
در مورد ازدواج موقت و شرایط آن توجه‏تان را به نکات زیر جلب می نماییم:
عقد موقت نیز نوعی ازدواج است، بنابراین هر فرد واجد شرایط، می‏تواند از شخصی که او نیز شرایط ازدواج موقت را دارا است خواستگاری کند و برای مدت معین و موقت، با وی ازدواج نماید.
اما عقد موقت یا صیغه، داراى شرایط زیر است:
1ـ ازدواج موقت، مانند ازدواج دائم نیاز به خواندن صیغه عقد و الفاظ مخصوصه دارد و با صرف رضایت قلبى درست نمى‏شود.
2ـ فرق عمده در ازدواج موقت با دائم، این است که در عقد موقت حتما باید مدت ذکر شود که آیا مثلاً یک ساعت است یا ده سال.
3ـ مقدار مهریه هم باید در عقد موقت مشخص شود و هنگام خواندن عقد ذکر گردد.
5ـ اگر دختر بکرى بخواهد صیغه شود، باید با اذن پدر یا جدّ پدرى باشد؛ کما این که در ازدواج دائم نیز این طور است.
6ـ در عقد ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت، زن باید از مرد جدا شود و در صورتى که یائسه نباشد، عده نگه دارد، مگر این که عقد به وسیله همان مرد دوباره تجدید شود. و اگر قبل از تمام شدن مدت، مرد بقیه آن را ببخشد، ازدواج موقت تمام مى‏شود. اما در عقد ازدواج دائم فقط با طلاق یا فسخ، عقد منفسخ مى‏شود.
در رابطه با طریقه اجرای صیغه عقد موقت پس از تعیین مهر و مدت، نخست خانم بگوید: «زوجتک نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «قبلت التزویج» و اگر وکیل می گیرند طریق آن در همه رساله های مراجع ذکر شده است.
لزوم صیغه خواندن به عربی: لزوم خواندن صیغه عقد اتفاقی است اما اینکه به عربی باشد یا فارسی هم می شود میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
T}آیات عظام امام خمینى، خامنه‏اى، تبریزى، مکارم، سیستانى و وحید: {Tبنابر احتیاط واجب، باید صیغه به عربى صحیح خوانده شود.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370 ؛ آیت الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2434 و آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 40.{V
T}آیات عظام صافى، فاضل و آیت الله نورى:{T باید صیغه به عربى صحیح خوانده شود.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370؛ آیت الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2366.{V
T}آیت الله بهجت:{T خیر شرط نیست؛ بلکه مى‏توانند به هر زبانى که خواستند بخوانند. اما احتیاط مستحب (بهتر) آن است که به عربى بخوانند.V}آیت الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V

توجه : در مورد سوال باید گفت طرفین می توانند در متن عقد شرایطی را بگذارند و نیز می توانند از قبل بر شرایطی گفتگو و توافق کنند آنگاه عقد را بر آن شرایط مبتنی کنند و لی دیگه لازم نیست در متن عقد ذکر شود.برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه محرمی)