پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا اگر با حکم آیت الله بهجت بتوان عقد موقت را انجام داد ، من می توانم در این مورد به حکم آیت الله بهجت برگردم یا نه؟ (چون بنده مقلد آیت الله خامنه ای هستم.)

1 پاسخ 1

آیت الله بهجت از نظر تکلیفی اجازه پدر دختر را بنابر احتیاط واجب شرط می دانند منتها اگر از این حکم تکلیفی سرپیچی کرد و بدون اجازه عقد را بخوانند معصیت کرده ولی عقدشان صحیح است بنابر این اگر به فرض شما از فتوای مقام معظم رهبری به ایت الله بهجت رجوع کنید دلیلی برای جواز عقد بدون اجازه پدر ندارید. به هر حال چون مقام معظم رهبری احتیاط واجب کرده اند می توانید به آیت الله بهجت رجوع کنید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()