پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

امروزه آیا ازدواج موقت یا ارتباط با جنس مخالف امکان پذیر است؟ با چه شرایطی؟

1 پاسخ 1

اسلام برای ارضاء غرایز جنسی، نیازهای عاطفی وادامه نسل، ازدواج را تشریع کرده است. ازدواج دو نوع است:
1. ازدواج دائم
2. ازدواج موقت
گرچه هر دو نوع ازدواج ماهیتا مثل هم هستند اما از نظر احکام و شرایط تفاوت هایی با هم دارند. صیغه ازدواج موقت مانند ازدواج دائم است با این تفاوت که قید مدت زمان ازدواج در آن لحاظ می شود. مدت زمان ازدواج موقت از چند لحظه تا چندین سال می تواند باشد. در ازدواج موقت ذکر مهریه رکن عقد است و باید معلوم باشد که مهریه چه قدر است و هنگام جاری کردن صیغه عقد باید ذکر شود و ازدواج موقت بدون ذکر مهریه اشکال دارد. البته در ازدواج دائم نیز مهریه لازم است اما اگر هنگام عقد ذکر نشود و بعدا میزان آن را تعیین کنند اشکالی ندارد. مقدار مهریه توافقی است. یعنی به هر مقداری که زوجین توافق کنند، صحیح است و مشکلی ندار. با تمام شدن زمان تعیین شده عقد ازدواج موقت فسخ می شود. علاوه بر این زوجین می توانند با توافق یکدیگر مدت زمان تعیین شده را زدوتر از هنگام مقرر قرار دهند و مابقی از زمان را کم کنند مثلا اگر قرار بوده یک ماه باشد آن را تبدیل به 20 روز کنند. اگر زن ازدواج اولش باشد به عبارت دیگر دختر باکره باشد اذن پدر یا ولی شرعی لازم است و بدون اجازه پدر یا ولی شرعی عقد موقت اشکال دارد (طبق فتوای برخی از مراجع تقلید). بعد از تمام شدن مدت زمان عقد زن و مرد دیگر بر هم محرم نیستند و زن باید در صورتی که یائسه نیست، عده نگه دارد یعنی حداقل سه بار باید عادت شود و بعد از آن دوباره می تواند به عقد فرد دیگری در اید و در زمان عده حق ازدواج دائم یا موقت با فرد دیگری را ندارد.
از دیگر ویژگی های ازدواج موقت این است که زن می تواند استمتاع و بهره برداری جنسی را محدود کند و اگر مرد شرایط زن را پذیرفت باید از حد تعیین شده تجاوز نکند مثلا اگر زن گفت در هر هفته فقط یک بار می توانی از من استفاده جنسی داشته باشی مرد باید آن را رعایت کند یا اگر شرط کرد «من در صورتی عقد موقت با شما منعقد می کنم که دخول انجام ندهی» مرد باید رعایت کند. بنابراین میزان تمکین در مسائل جنسی به دست زن است و حق دارد آن را محدود کند بر خلاف ازدواج دائم که تمکین زن به مرد مطلق است یعنی هر زمانی که مرد خواست زن باید تمکین کند. یکی دیگر از فرق های ازدواج موقت با دائم این است که در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد و فقط همان مهریه خود را از مرد طلبکار است و می تواند در همان ابتدای عقد آن را از مرد مطالبه کند ولی در عقد دائم علاوه بر مهریه زن حق نفقه نیز دارد یعنی هزینه های زن مانند غذاع لباس، مسکن به عهده مرد است و اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند زن حق مطالبه دارد و می تواند در محاکم قانونی از مرد شکایت کند و قانونا حق خود را از مرد دریافت کند. به نظر می رسد ازدواج موقت در اسلام یک راهکار است برای کسانی که به هر دلیلی نمی توانند ازدواج دائم کنند البته ازدواج موقت برای دختران باکره و پسران توصیه نمی شود مگر در مواقع ضروری که اگر ازدواج نکنند مرتکب حرام می شوند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()