پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دختری به قصد محرمیت با کسی صیغه عقد خوانده و اکنون برای باطل کردن صیغه به آن پسر دسترسی ندارد باید چکار کند؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T اگر عقد موقت است باید صبر کند تا مدت عقد تمام شود و اگر عقد دایم است می بایست با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق غیابی کنیدV}آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، 1311؛ آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 163 ؛ آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1311؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج‏3، م 249؛ امام خمینى، تحریر الوسیله، ج‏2، النکاح المنقطع، م 11؛ آیت الله صافى، هدایه العباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 11؛ آیت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 694؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1255 و دفتر: آیت الله بهجت و آیت الله مکارم.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باطل کردن صیغه) (باطل کردن صیغه محرمیت) (باطل كردن صيغه محرميت) (باطل كردن صيغه موقت) (باطل کردن صیغه ) (باطل شدن صیغه محرمیت) (باطل شدن صیغه) (متن باطل کردن صیغه) (متن باطل كردن صيغه موقت) (براي باطل كردن صيغه) (متن باطل کردن صیغه محرمیت) (باطل کردن محرمیت) (باطل کردن صیغه موقت) (متن باطل كردن صيغه) (صیغه) (شرایط باطل شدن صیغه موقت) (صیغه محرمیت)