پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

یک پزشک برای جلوگیری از بارداری روشی را پیشنهاد کرد که بوعلی سینا گفته بود. به این صورت که زن یک ساعت قبل از مقاربت دکمه کتی را که نخی به آن آویزان است داخل رحم خود کند و بعد آمیزش به طور طبیعی صورت بگیرد و مرد منی خود را در رحم زن رها کند و این دکمه را بعد از چند ساعت بیرون بیاورد.
سؤال در این است که زن برای نماز و روزه می خواهد غسل کند و غسل هم می کند ولی بعد از چند ساعت که این دکمه را بیرون می آورد مقداری از منی مرد که به این دکمه چسبیده هم بیرون می آید حال زن دوباره باید غسل کند یا نه و اگر باید غسل کند تکلیف نماز و روزه هایش که قبل از درآوردن دکمه خوانده چه می شود؟

1 پاسخ 1

اگر زن، بداند که مایع مذکور منی مرد است، نجس است ولی موجب غسل نمی شود و اگر بداند که منی مربوط به خود ایشان است که فعلا خارج می شود نجس است و غسل جنابت هم لازم است و در صورتی که شک داشته باشید که مایع خارج شده، ترشحات رحم است یا منی، پاک است و غسل هم ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده