پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان وسطی کلاآمل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان وسطی کلاآمل 121309 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان وسطی کلاآمل باید ابتدا 0121309 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در وسطی کلاآمل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121309123456 را وارد نمایید. شهرستان وسطی کلاآمل از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده