پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر پرده بکارت دختری به عللی غیر از عوامل جنسی پاره باشد و این موضوع را فقط خود بداند آیا در موقع ازدواج حتما این موضوع را باید طرح کند؟

1 پاسخ 1

دخترى که بکارت ندارد اگر بخواهد با مردى ازدواج نماید، لازم نیست به او تذکر دهد و چنانچه مرد در هنگام خواستگارى و عقد شرط بکارت ننماید و یا صحبتى از بکارت نکند و صرفا به گمان این که دختر باکره است اقدام به ازدواج نماید و پس از عقد متوجه شود «حق فسخ عقد را ندارد» و تنها حقى که براى شوهر ثابت است آن است که به نسبت تفاوت مهر باکره و غیرباکره از مهر تعیین شده کسر کند مثلاً اگر مهرالمثل این دختر در صورت باکره بودن 800 هزارتومان و در صورت فاقد بکارت بودن 600 هزار تومان است که تفاوت آن «یک چهارم» مى‏شود اکنون مرد مى‏تواند «یک چهارم» مهر تعیین شده را نپردازد. ولى اگر شوهر هنگام عقد، بکارت را شرط کرده باشد و یا دختر هنگام عقد یا خواستگارى خود را به باکره بودن توصیف کرده باشد و عقد ازدواج مبتنى بر آن واقع شده باشد پس از کشف خلاف شوهر مى‏تواند عقد را فسخ نماید ، (برگرفته از تحریرالوسیله، باب نکاح، تدلیس مسأله 14).

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوامل جنسی) (پرده بکارت)