پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر مرد علاوه بر همسرش یک زن صیغه ای موقت داشته باشد، چه وظیفه ای در خصوص تأمین نیازهای زن صیغه ای از جمله نیازهای جنسی دارد؟ آیا می توانم زن صیغه ای را مجبور به پوشیدن چادر کنم؟

1 پاسخ 1

در عقد موقت بر شوهر واجب نیست نفقه و خرجی زن را بدهد مگر آنکه در ضمن عقد شرط کرده باشند که مرد نفقه او را بدهد و همچنین در عقد موقت خروج زن از خانه نیاز به اجازه شوهر ندارد ولی اگر باعث تضییع حق شوهر شود، بدون اجازه جایز نیست و اجبار به حجاب کامل مانعی ندارد ولی اجبار به پوشیدن چادر جایز نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حقوق زن صیغه ای) (وظایف زن صیغه ای) (وظایف مرد در صیغه) (یک زن صیغه ای) (زن صیغه) () (زنان صیغه ای) (نیاز به زن صیغه ای) (وظایف مرد در صیغه موقت) (صیغه) (وظایف مرد نسبت به زن سیغه ای) (وظایف زن در صیغه موقت) (وظایف مرد در عقد موقت)