پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

پسری هستم با دختری با موافقت هر دو عقد موقت کردیم و تماس جنسی انجام دادیم و پرده او پاره شد و از دست من ناراحت آیا من گناه کردم اگر گناه بود چه کار کنم؟

1 پاسخ 1

اگر عقد موقت با شرایط آن که از جمله مهریه -مدت و اذن پدر دختر است انجام گرف...">
پسری هستم با دختری با موافقت هر دو عقد موقت کردیم و تماس جنسی انجام دادیم و پرده او پاره شد و از دست من ناراحت آیا من گناه کردم اگر گناه بود چه کار کنم؟

اگر عقد موقت با شرایط آن که از جمله مهریه -مدت و اذن پدر دختر است انجام گرفته باشد و دختر به نزدیکی راضی بوده، گناهی مرتکب نشده اید. در غیر این صورت جریان را بنویسید تا پاسخ مناسب داده شود.

برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرده بکارت) (دختری هستم)