پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من می توانم دختری را بعد از تعیین کردن مدت و مقدار مهر (بدون اجازه پدر) صیغه کنم؟ و اگر صیغه را خوانده باشیم این عقد صحیح است؟ اگه نه من باید چه کار کنم؟

1 پاسخ 1


توجه شما را به طرح یک سوال و پاسخ جلب نماییم.
سؤال:
آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
جواب:
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.
توضیح بیشتر: اکثر مراجع اذن پدر دختر را در صحت عقد ازدواج بنابر احتیاط واجب و لازم مى‏دانند، و درباره شرایط صحت عقد فرقی میان لذت های جنسی و یا ازدواج موقت و ازدواج دایم نیست ولى آیت اللّه‏ بهجت اذن پدر دختر را در صحت عقد ازدواج لازم نمى‏داند، اما انجام چنین کاری را گناه می داند. در هر صورت از آنجا که پیامدهای این گونه روابط قابل پیش بینی نیست باید خودداری کرد چنان که اکثر مراجع اجازه نداده اند در هر موردی که مرجع تقلید احتیاط واجب دارد شخص می تواند به مرجع دیگر رجوع کرد البته با رعایت الاعلم فالاعلم یعنی می تواند به مرجعی که بعد از او اعلم است رجوع کند. گفتنی است در حکم یاد شده تفاوتی ندارد که به گناه می افتد یا نه.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (صیغه دختر)