پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا ترجمه های قرآن اهل سنت و شیعه تفاوت دارند؟

1 پاسخ 1

در صورتی که مترجم ترجمه دقیق کرده باشد، تفاوتی نخواهد بود، ولی اگر مترجم ترجمه تفسیر گونه ای کرده باشد و یا ترجمه آزاد متن داشته باشد، ممکن است در برداشت از برخی آیات تفاوت های جزئی وجود داشته باشد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترجمه قرآن اهل سنت) () (قران اهل سنت) (تفاوت شیعه و سنی)