پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان موزیکله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان موزیکله 111316 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان موزیکله باید ابتدا 0111316 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در موزیکله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111316123456 را وارد نمایید. شهرستان موزیکله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده