پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا بر پیامبر(ص) سوره های قرآن به همین ترتیبی که امروز در اختیار داریم نازل شده اند و اگر نه چه زمانی و بر چه اساسی بدین ترتیب در آمده است؟

1 پاسخ 1

ترتیب موجود سوره‏هاى قرآنى ـ که از سوره حمد شروع مى‏شود و به سوره الناس ختم مى‏گردد ـ قطعاً با ترتیب نزول آنها هماهنگى ندارد؛ زیرا بسیارى از سوره‏هایى که در مکه و در آغاز بعثت نازل شده است، اکنون از جهت ترتیب در پایان قرآن قرار گرفته و بر عکس بسیارى از سوره‏هاى مدنى در اول یا وسط قرآن قرار گرفته است. تقریباً مى‏توان گفت ترتیب موجود سوره‏هاى قرآن برعکس ترتیب نزول آنها مى‏باشد و ابتدا سوره‏هاى طولانى آمدهاست و در آخر به سوره‏هاى کوتاه که نوعاً مکى هستند ختم مى‏شود، ولى مسئله این است که آیا ترتیب کنونى سوره قرآن به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته یا با اجتهاد و رأى صحابه بعد از پیامبر(ص) بوده است؟ نظر اکثر محققان بر آن است که ترتیب موجود، امر توقیفى است؛ یعنى، از جانب خدا و به دستور پیامبر(ص) انجام شده است و مؤید آن روایتى است از ابى بن کعب که گفت: روزى رسول خدا(ص) مرا احضار کرد و فرمود: جبرئیل مرا مأمور ساخته تابر تو درود و تهنیت بگویم و قرآن را بر تو بخوانم... و سپس رسول خدا(ص) به بیان فضیلت سوره‏هاى قرآنى به ترتیب موجود در قرآن از سوره حمد تا الناس پرداخت.
همان گونه که در مورد ترتیب نزول سوره‏ها گفته شد، ترتیب آیات هر سوره نیز با ترتیب نزول آیات تفاوت دارد و بین ترتیب نزول آیات هر سوره، تقدیم و تأخّر وجود دارد؛ چه بسا آیاتى که دیرتر نازل شده، ولى در اول سوره قرار گرفته است و حتى در بعضى از سوره‏ها، بخشى از آیات آن مکّى و بخش دیگر آن مدنى است. ولى از مجموع اسناد و روایات چنین برمى‏آید که ترتیب آیات در بین سوره‏ها و هم‏چنین الحاق هر آیه‏اى به سوره مخصوص،امرى توقیفى بوده که از جانب خدا و به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته و تقریباً اکثریت قریب به اتفاق علماى اسلامى بر این باور هستند.{J

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترتیب سوره های قرآن بر چه اساسی است) (ترتیب سوره های قران بر چه اساسی است؟) (سوره های نازل شده امروز) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)