پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا اینکه هدف ازدواج نیست و برای انجام برنامه ای با نامحرمی صیغه موقت بخوانیم آن قبول است؟

1 پاسخ 1

اگر شرایط عقد موقت در آن رعایت شود، اشکال ندارد.
یکی از شرایط آن است که در عقد با دختر باکره بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری دختر اجازه گرفته شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()