پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در چه دین یا آیینی ازدواج موقت یا دایم با خواهر زن مجاز می باشد؟ در صورتی که همسر فرد هم در قید حیات باشد؟

1 پاسخ 1

درباره این مسأله باید گفت در دین اسلام- چه مذهب شیعه و چه اهل سنت- چنین ازد...">
در چه دین یا آیینی ازدواج موقت یا دایم با خواهر زن مجاز می باشد؟ در صورتی که همسر فرد هم در قید حیات باشد؟

درباره این مسأله باید گفت در دین اسلام- چه مذهب شیعه و چه اهل سنت- چنین ازدواجی را حرام می دانند.

برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج موقت باخواهرزن) (عشق به خواهر زن) (خواهر) (خواهر زن)