پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در صورت تصمیم به گسترش شرایط، آیا دوباره باید عقد موقت کرد؟

1 پاسخ 1

اگر بخواهید شرایطی را بیافزایید که عمل به آن واجب باشد، یا باید مدت عقد موقت را ببخشید و از ابتدا با درنظر گرفتن شرایط مورد نظر، عقد موقت را اجرا کنید و یا باید صبر کنید تا مدت عقد تمام شود آنگاه دوباره عقد بخوانید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()