پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اینجانب دانشجوی سال دوم رشته ریاضی در دانشگاه علوم پایه دامغان هستم. بعد از وضو گرفتن هنگامی که برای کشیدن مسح پا خم می شوم یا در نماز در وقت رکوع احساس می کنم یک قطره بول در آلت من حرکت می کند ولی از خارج شدن آن مطمئن نیستم. آیا وضو یا نماز من باطل است؟ و آیا راه حل شرعی برای این موضوع وجود دارد؟

1 پاسخ 1

با توجه به اینکه شک درخروج رطوبت دارید وضو و نمازتان صحیح است و اگریقین به خروج رطوبت دارید برای اینکه دچار نجاست نشوید راه حل این که بعد از بول استبرا کنید در این صورت اگر آبى بعد از استبراء از شما خارج ‏شود پاک است مگر آن که یقین به بول یا منى بودن آن داشته باشید و چنانچه شک دارید خارج شده یا نه اساس را بر عدم خروج بگذارید و حکم به طهارت نمایید.
فایده استبراء این است که رطوبتى که بعد از آن بیرون مى‏آید و شک در بول بودن آن است محکوم به طهارت مى‏گردد. بنابراین اگر کسى بعد از بول استبراء کرد و سپس رطوبتى از او خارج شد و یقین به بول بودن آن نداشت، پاک است.
به طور کلى آبهایى که از انسان خارج مى‏شود به غیر از بول و منی عبارتند از: مذى، ودى، وذى.
مذى؛ آبى است که کمى لزج و چسبنده است و نوعا بعد از شوخى و تحریکات جنسی و بازى با همسر و امثال آن خارج مى‏شود و معمولاً قبل از خروج منى خارج مى‏شود و پاک است و غسل و وضو را باطل نمى‏کند.
ودى؛ آبى است که کمى سفید رنگ است و گاهى بعد از بول خارج مى‏شود و در صورتى که انسان یقین نداشته باشد که با بول برخورد کرده، پاک است و غسل هم ندارد.
وذى؛ آبى است که گاهى بعد از منى خارج مى‏شود، اگر بعد از استبراء یکى از این رطوبت‏ها خارج شود و انسان شک کند آیا بول است یا رطوبت‏هاى دیگر پاک است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()