پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

می خواستم بپرسم که اگر پسر و دختری بدون اذن پدر با هم ازدواج موقت نمایند، صیغه آنها اشکال دارد و اگر این حالت برای دو جوان فهمیده و بالغ باشد چه حکمی دارد؟ آیا اگر نزدیکی نمایند حکم زنا دارد؟

1 پاسخ 1

طبق فتوای آیت الله بهجت بنابر احتیاط واجب باید از نظر تکلیفی دختر در ازدواج خود از پدر یا جدی پدری اجازه بگیرید ولی اگر اجازه نگیرند و عقد بخوانند عقد شان صحیح است و نزدیکی آنان گناه محسوب نمی شود. این حکم برای دختر بالغ و فهمیده و رشیده است واگر دختر بالغ نباشد و یا فهمیده و رشیده نباشد حتما باید با اجازه پدرش باشد و بدون آن عقد باطل است .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده