پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا شستن زیر ناخن های بلند در هنگام غسل واجب است در صورتی زیر آنها تمیز است؟ و در غسل باید داخل و قسمتی از گوش که درون آن دیده می شود واجب است؟

1 پاسخ 1

بلی باید زیر ناخن بلند که ظاهراست شسته شود و در مورد گوش هم شستن مقداری که عرفا ظاهر گوش حساب می شود،‌ واجب است اما داخل گوش لازم نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شستن زیر ناخن در غسل) () (ناخن بلند غسل) (حکم شستن کمر در غسل ترتیبی) (دیدن فیلم های محرک غسل)