پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا شستن موهای بلند سر در غسل واجب است؟ اگر بعد از انجام غسل واجب بعد از 1 هفته متوجه شویم در موی بلند سر خود رنگ با جرم بوده در انتهای موها غسلش چه حکمی دارد؟ به طوری قبلا وارسی کرده بود ولی ندیده بود؟ از کسی هم نخواسته بود وارسی کند؟

1 پاسخ 1


توجه به پرسش و پاسخ ذیل پاسخ نیاز شماست:
آیا در غسل شستن موهاى بلند بدن واجب است؟
T}آیات عظام امام، مکارم و نورى:{T بنا بر احتیاط واجب شستن موهاى بلند هم واجب است.V}توضیح المسائل مراجع، م 379 و آیت‏الله نورى، توضیح المسائل، م 380.{V T}همه مراجع (به جز آیات عظام امام، مکارم و نورى):{T خیر شستن موهاى بلند واجب نیست.V}توضیح المسائل مراجع، م 379 و آیت‏الله وحید، توضیح المسائل، م 385.{V T}تبصره.{T اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آنها ممکن نباشد؛ باید موهاى بلند را بشوید که آب به بدن برسد.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شستن موهای بلند در غسل) (شستن مو در غسل)