پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من پسری 16 ساله هستم بعد از خارج شدن از دستشویی مقداری بول از بدنم خارج می شود که در این صورت لباسم نجس می شود برای نماز خواندن چه کاری باید انجام دهم؟ آیا نیاز به غسل کردن می باشد؟

1 پاسخ 1

برای تطهیر محل بول, ابتدا باید استبراء انجام دهید و سپس با آب قلیل مانند آفتابه دوبار و با آب لوله یک بار بعد از برطرف شدن عین نجاست محل خروج بول را تطهیر نمایید.
استبرا یک عمل مستحبی است که مردها بعد از فراغت از ادرار انجام می دهند و شاید آسان ترین راه این است که انگشت میانه دست چپ را از ابتدای مجرای بول که در کنار محل خروج مدفوع قرار دارد, سه مرتبه تا زیر بیضه بکشند و سپس با کمک انگشت سبابه و انگشت شست چند مرتبه تا سر آلت بکشند و در مرحله آخر سر آلت را فشار دهند به گونه ای که مطمئن شوند, بول در مجرا نمانده است.
فایده این کار این است که اگر بعد از آن رطوبتی از او خارج شود و شک کند بول است یا نه پاک می باشد و وضو و غسل را باطل نمی کند ولی اگر استبراء نکنند, آن رطوبت نجس خواهد بود و باید بعد از تطهیر دوباره وضو بگیرد.V}(توضیح المسائل مراجع، مسئله 72 و 74){V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (استبرا)