پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


غسل کردن ترتیبی برایم مشکل است و می خواهم با درست کردن ظرفی از این به بعد غسل ارتماسی کنم ابعاد این ظرف ارتفاع 70 cm، عرض 70 cm و 100 cm طول می باشد در این ظرف ابتدا پاهایم را سپس زانو بعد با نشستن در آب تا وسط سینه ام در آب فرو می رود سپس با عملی شبیه سجده کامل در آب فرو می روم البته این اعمال را با سرعت انجام خواهم داد آیا این غسل با این ظرف که فکر می کنم گنجایشش بیش از کر است درست است؟ و اگر درست نیست خواهشمندم راهکاری پیشنهاد کنید.

1 پاسخ 1

اگر به نیت غسل به زیر آب بروید و آب تمام بدن شما را فرا بگیرد؛ غسل صحیح است، ولی توصیه می کنیم سعی کنید غسل ترتیبی انجام بدهید و سخت گیری نکنید، چون غسل ارتماسی در برخی شرایط مانند زمستان ها بسیار مشکل است و ممکن است باعث بیماری و یا ترک غسل شود.
در صورتی که گرایش به این عمل به خاطر وسواس است، باید سعی کنید بیماری وسواس خود را درمان کنید و حتما غسل ترتیبی کنید و به هیچ وجه غسل ارتماسی انجام ندهید، زیرا با پاسخ گویی به پیام های وسواسی بیماری شما تشدید خواهد شد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (وسواس در غسل) (وسواس در غسل کردن)