پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در احادیثی از پیامبر(ص) و امام علی(ع) داریم که نگاه کردن به عورت زنان را مکروه دانسته اند آیا منظور از این نگاه، نگاه به داخل عورت زن است یا هر نگاهی؟ و نیز در مورد کراهت حرف زدن در هنگام آمیزش چنین احادیثی را داریم آیا هر مقدار از حرف زدن شامل این حکم می شود؟

1 پاسخ 1


در روایات وارد شده که هنگام عمل خاص نگاه به باطن (فرج) موجب کوری فرزند می شود. در روایت امام صادق علیه السلام آمده که آیا مرد به همسرش نگاه کند در حالی که همسرش عریان است حضرت فرمود اشکالی ندارد و آیا لذت غیر از این است. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام سؤال شده که آیا مرد به فرج همسرش نگاه کند در حال جماع حضرت فرمود اشکالی ندارد. ولی در روایت دیگر سؤال شده که آیا مرد در فرج همسرش نگاه کند در حال جماع؟ حضرت فرمود: «اشکالی ندارد لکن سبب کوری می شود». در این روایت «فی فرج المرأه» دارد در روایات دیگر «الی فرج المرأه» بوده شاید معنایش این باشد که نگاه به ظاهر فرج اشکال ندارد ولی نگاه به باطن فرج مکروه است کما اینکه در روایت خصال «الی باطن فرج امرأته» دارد و تعلیل شده «فلعله یری مایکره»؛ نگاه نکند به باطن فرج زیرا ممکن است چیزی ببیند که بدش بیاید و نیز به خاطر این که سبب کوری می شود. V}(وسائل الشیعه، ج 14، ص 84 و 85، روایت 1 تا 8؛ ص 87، ح 4){V

مقصود از کراهت صحبت کردن هنگام مقاربت، ممنوع بودن هر گونه کلامی نیست عمل مقاربت برای اینکه به درستی و کامل انجام شود و برای طرفین رضایت بخش باشد، نیاز به تمرکز دارد. منظور از کراهت صحبت کردن، سخن گفتن از چیزهایی است که تمرکز را می زداید و باعث حواس پرتی می شود وگرنه ذکر خدا و دعا و کلماتی که باعث تمرکز بیشتر و ارضای جنسی کامل تر می شود، اشکالی ندارد.
نکته دیگر اینست که از روایات استفاده می شود که صحبت کردن هنگام عمل خاص مجامعت مکروه است، ولی این کراهت مطلق نیست؛ زیرا از طرفی در روایات سفارش شده که هنگام جماع عجله نکنید بلکه صبر کنید تا زن هم آماده شود آمادگی زن از راه مهر و محبت و شوخی و رفتارهای همراه با کلام به دست می آید. از طرف دیگر گفته شده که هنگام جماع صحبت نکنید یا زیاد صحبت نکنید یا غیر ذکر نگوئید. جمع بین روایات اقتضا می کند که صحبت کردن هنگام التقاء ختانین مکروه است نه قبل از آن، یعنی هنگام عمل خاص جنسی نه هنگام ملاعبه. در روایات این تعابیر وجود دارد: 1-بپرهیزید از کلام هنگام التقاء ختانین (دخول) 2-هنگام مجامعت زیاد حرف نزنید. 3- هنگام مجامعت کمتر صحبت کنید. نتیجه: بهتر است هنگام عمل جماع کمتر صحبت کنید و ذکر خدا را بگوئید و طلب ولد صالح هنگام عمل خاص موجب لال شدن فرزند می شود. وسائل الشیعه، ج 14، ص 86، ح 1 و 2 و3؛ ص 82، ح 1 تا 4


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عورت زنان) () (احادیث مقاربت) (حضرت علی در نگاه پیامبر) (عورت حضرت علی) (نگاه به عورت همسر در احادیث) ("روایات از پیامبر و حضرت علی" و جماع) (عورت) (عورت زن) (عریان)