پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مسجد محل ما به مستحبات (اذکار ماه رجب که بصورت فردی هم مبتواند انجام شود و دعای مخصوص آن ماه) درحین وبعد ازنماز اهمیت میدهند بطوریکه نماز حدود یکساعت به طول می انجامد ایا امکان نتیجه عکس این عمل با توجه به ظرفیتهای متفاوت اشخاص وجود ندارد؟و آیا ترک آن اولی است یا خیر ؟

1 پاسخ 1

خواندن اذکار و دعاهای ماه رجب بسیار مطلوب و مستحب است ولی این امر در شرایط و مکان های خاص تفاوت پیدا می کند . اگر در مکانی خواندن اذکار و دعا های مستحب باعث کاهش تعداد نمازگزاران و یا خستگی و دل آزردگی آنان گردد بهتر است نماز جماعت سریع خوانده شود و بعد از دو نماز هر کس تمایل داشت به خواندن اذکار مشغول شود و باعث گرفتن وقت دیگران نشود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اذکار ماه رجب) (اذکار ماه رجب) (اذکارماه)