پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا در رویای جنسی حتما باید خواب نزدیکی کردن را دید؟ یا اگر مثلا خواب ببیند که به بدن دختری دست می زند، آن هم رویای جنسی محسوب می شود؟

1 پاسخ 1

هر خوابی از این دست جنسی محسوب می شود، ولی احتلام و جنابت در صورتی است که از شخص رطوبتی با نشانه های ذیر خارج گردد:
1. همراه شهوت باشد .
2. به صورت جهنده خارج شود.
3. بدن پس از آن سست شود.
اگر یکی از نشانه ها را نداشته باشد حکم به منی نمی شود و غسل واجب نمی گردد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (جنسی) (تعداد کشورهای جهان) (نزدیکی)