پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اینها جوابهای که به من داده شده و من گیج شدم در خانم ها در صورتی که به حدی تحریک شوند که به حالت رعشه جنسی و یا ارگاسم برسند (یعنی در اوج شهوت) و در این حالت مایعی از آنها خارج شود جنب می شوند و باید غسل کنند، در غیر این حالت آنچه خارج می شود پاک است و نیازی به غسل ندارد. جواب: اگر یقین به خروج منی و جنب شدن ندارید چیزی بر شما نیست در صورتی که مطمئن به جنابت شده باشید، فقط نماز را قضا می کنید نه روزه، مگر روزه ای که خود را در حال روزه جنب کرده باشید حالا اینها سوالت من هستند که3 تا هستند به همشون پاسخ دهید... 1. .من 5 سال خود اراضا یی میکردم فقط از این پنج سال 2 سالش رو یادم بدنم سست میشد ولی نمیدوسنتم که ارگاسم هست و اصلا چی هست و باطل کننده نماز و روزه هست .ایا اون دو سال رو که یادم هست رو باید فقط نماز رو دوباره بخونم؟؟؟ اگر در حین روزه ای کارو کرده باشم و نمیدونستم که چی هست و گناه داره بازم هم باید دوباره روزه بگیرم؟؟ 2. من نمیدونم که تو 5 سال که ارگاسن میکردم فقط یادم هست 2 سالش بدنم سست میشد و مراجع تقلید میگن این ارگاسم هست و نمیدونستم نماز و روزه رو باطل میکنه ...و میگم اگر با شهوت خارج بشه اشکال داره و ارگاسم هست......حالا سوالم 3 من این هست که وقتی ممکنه من با فشار چوچوله که بیرون الت هست برای 3 یا 5 دقیقه وقتی این کار رو میکردم ابی بیرون می امد و لذت می بردم ولی بدن ادم سست نمیشد ..پس این ارگاسم نیست اگر چه ابی زیادی هم خارج میشد؟؟؟ 3. تازه میگن که ابی که قبلش خارج میشه اشکال نداره .پس فقط علامت شایع ارگاسم این هست که بدن سست میشه ؟؟؟؟چون من رعشه نداشت بدنم ولی ست میشد بعضی اوقا ت کم و بعضی اوقات زیاد

1 پاسخ 1

حالت ارگاسم؛ مانند سرفه کردن که یک واکنش غیر عادی در ریه ها است، یک واکنش غیر عادی است که در حالت اوج لذت جنسی در اندام جنسی انسان پدید می آید، کسانی که این تجربه را دارند به راحتی وقوع این حالت را درک می کنند و می دانند که به اوج لذت جنسی رسیده و جنب شده اند. علامت ارگاسم معمولا سست شدن بدن یا به تعبیر شما رعشه،اوج لذت جنسی و خروج مایع است. مایعی که قبل از این حالت و با تحریک مختصر خارج می شود، مذی است. مذی پاک است و باعث جنابت نمی شود و اگر به طور کلی در این امر شک دارید چیزی بر عهده شما نیست . اگر به فرض شما جنب شده باشید تنها قضای نمازهایی که به حالت جنابت (که برایتان ذکرشد) خوانده اید واجب می شود ولی قضای روزه ها واجب نیست چون از حکم خودارضایی و جنابت مطلع نبودید، واین را بدانید که طهارت برای نماز شرط واقعی است که اگر درست انجام نگیرد شخص باید نمازش را دوباره بخواند خواه حکم طهارت را می دانسته یا به آن جهل داشته باشد ولی طهارت نسبت به روزه شرط ظاهری و ذکری است یعنی اگر به مسئله طهارت جهل داشته باشد قضای روزه ها واجب نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ارگاسم شدم) (ارگاسم روزه را باطل) (ارگاسم و روزه) (روزه و ارگاسم) (چوچوله) ()