پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا شستن کمر یا پشت بدن داخل گوش در غسل جنابت واجب است یا نه؟

1 پاسخ 1

در غسل تمامی قسمت های ظاهری بدن لازم است شسته شود. کمر و عورتین نیز جزء ظاهر بدن است و واجب است شسته شود. داخل گوش هم به مقداری که دیده می شود و جزء ظاهر بدن به حساب می آید واجب است شسته شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درغسل جنابت شستن کمرواجب است؟) (درغسل شستن کمر) (شستن گوش در غسل) () (شستن داخل گوش در غسل) (کمر در غسل جنابت)