پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نحوه نظارت شورای نگهبان بر قانون اساسیچگونه است؟(اصل4)

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده