پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آثار نماز را در زندگی فرهنگی و اجتماعی بنویسید؟

1 پاسخ 1

آثار فرهنگی نماز:
1. نماز آموزگار فرهنگ وادب:اینکه در نماز سفارش شده که در نماز با ادب باشیم ،دست ها روی ران ها،بدن آرام،نگاه ها پایین وبه محل سجده، داشتن لباس تمیز و...مجموعه این دستورالعمل ها روحیه ادب وفرهنگ را در انسان تقویت می کند،آن هم ادبی براساس ارزش هایی چون شناخت ومحبت ،تواضع وادب (قرائتی،یکصدو چهارده نکته در باره نماز،ص56)
نماز موجب احساس غرور و افتخار است؛ چه افتخاری از این بالاتر که انسان با خالق خود سخن بگوید و او کلام انسان را بشنود و بپذیرد.
2.نماز از آن جهت که وسیله اتصال عبد به مولاست، موجب احساس قدرت بنده می گردد. نماز گزاران حقیقی به وسیله نماز به اطمینان قلبی می رسند و ترس از غیر خدا را از دل بیرون می کنند.
3.نماز موجب احساس عزت است؛ چون تمام عزت ها از آن خداست، از این رو اتصال به عزیز مطلق به انسان عزت و سربلندی می بخشد.
4. نماز بزرگترین عامل تربیت و اصلاح ظاهری و باطنی است.
آثار اجتماعی نماز
1.تحکیم وتقویت روابط مردم: از آنجا که اصل در نماز جماعت خواندن است ودر جماعت نیز با مردم،در مردم،از مردم بودن است،اینکه انسانها بدون هیچ گونه امتیاز از هر نژاد واقلیم ودر هر شرایط اقتصادی در کنار هم می آیند ،وحدت وانسجام آنها تقویت می شود.
2.افزایش اطلاعات مردم از وضعیت همدیگر ووضعیت جامعه:اسلام با طرح نماز جماعت وحضور مردم در صحنه عبادات آن هم در خانه خدا وبا وضو بهترین فرصت را برای آشنایی مردم با حرف ودرد همدیگر آشنایی با توطئه های دشمنان وپیش بینی راه حل ها ،تقد از محرومین جامعه ومحل همه در سایه نماز آن هم به صورت جماعت می باشند.
3.نظم وسامان دهی به امور مسلمانان: زمان بندی نماز،توصیه به منظم بودن صفهای نمازجماعت،در با هم سجده افتادن ،باهم نشست وبرخاست کردن در نماز جماعت ...همه دارای پیام اجتماعی به مسلمانان می باشد که تفرق ها را به وحدت تبدیل کنند ،در پیشبرد امور باهم همکاری کنند و...
4.و..
منبع:قرائتی محسن؛ یکصدو چهارده نکته در باره نماز،چاپ نهم 72
منابع بیشتر جهت مطالعه
1.اسرار الصلوه میرزا جواد آقا ملکى تبریزى
2.آداب الصلوه امام خمینى
3. راز نماز محسن قرائتى
4. 1001 نکته درباره نماز حسین دیلمى
5.وصال دوست رحیم کارگر
6.آشنایى با نماز محمدتقى صرفى
7.از ژرفاى نماز خامنه‏اى
8.اسرار نماز على‏اکبر مهدى‏پور
9.اسرار و شگفتیهاى نماز ایوب نظرى
10.تفسیر نماز محسن قرائتى
11.چهل حدیث پیرامون نماز صالح کلیاتى
12.چهل حدیث در اهل نماز نورى اشتهاردى
14.حلقه‏هاى وصل دکتر على‏اکبر افتخارى
15.راز نماز براى نوجوانان محسن قرائتى
16.روشهاى پرورش احساس مذهبى نماز در کودکان و نوجوانان دکتر غلامعلى افروز
17.سجده دل یا قلب نمازگزار افشان صالحى
18.سخنى درباره نماز سیدهاشم رسولى محلاتى

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اثار فرهنگی نماز)