پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت سوئیس چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور سوئیس (Switzerland) طبق آمار 41293 کیلومتر مربع وسعت دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مساحت سوئیس) (مساحت سویس)